Chàng trai đỗ thủ khoa kỳ thi khắc nghiệt nhất Đại học Y Hà Nội Lê Đại Minh vượt qua hơn 800 thí sinh, dẫn đầu kỳ thi bác sĩ nội trú của Đại học Y Hà Nội nhờ chiến lược tích lũy kiến thức linh hoạt trong 6 năm đại học.