Chuyển đổi số không còn là tầm nhìn trong tương lai Theo ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, chuyển đổi số hiện nay không còn là một ý tưởng hay tầm nhìn trong tương lai mà là điều bắt buộc phải làm để thích ứng với thời đại số 4.0.