"Cải cách hành chính là việc nhạy cảm nhưng khó mấy cũng phải làm" Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cải cách hành chính là công việc nặng nề, khó khăn, phức tạp, nhạy cảm vì tác động đến con người và tổ chức; nhưng khó mấy cũng phải làm…